Acupunctuur en het prikkelbaredarmsyndroom (PDS)

Acupunctuur

Dit artikel is onderdeel van het dossier "Acupunctuur en kruiden bieden verlichting bij prikkelbaredarmsyndroom"


Uit onderzoek onder patiënten van 5 huisartsenpraktijken in Engeland blijkt dat acupunctuur een effectieve aanvullende behandeling op de reguliere zorg bij PDS kan zijn. In totaal namen 233 volwassenen met PDS deel aan dit onderzoek.

Dit onderzoek is gehouden onder patiënten die al langere tijd lijden onder PDS en waarbij reguliere zorg slechts een beperkte verbetering opleverde. Gemiddeld hadden de patienten 13 jaar last van een prikkelbare darm.

Deelnemers werden willekeurig verdeeld in twee behandelgroepen:

  • een groep die acupunctuurbehandelingen kreeg in aanvulling op de standaardzorg
  • een groep die alleen de standaardzorg ontving

De standaardzorg (waaronder bezoeken aan de huisarts en het gebruik van medicatie) was beschikbaar en daar werd gebruik van gemaakt door beide groepen indien nodig.

De hevigheid van de PDS symptomen werd in kaart gebracht voorafgaand aan de behandeltrajecten en 3, 6 9 en 12 maanden daarna. Uit analyse van de symptoomhevigheid blijkt dat 49% van de patiënten die aanvullend acupunctuurbehandelingen kregen een succesvolle en merkbare vermindering van klachten ervoeren; slechts 31% van de patiënten die alleen van standaardzorg gebruik maakten bemerkten dezelfde vermindering in klachten. Dit betekent dat het aantal succesvolle behandelingen met 18% toeneemt als acupunctuur aanvullend wordt ingezet.

Na 6 en 9 maanden bleek dat het PDS symptoomverminderende effect van de aanvullende acupunctuurbehandelingen nog steeds superieur en significant was in vergelijking met alleen standaardzorg. Na 12 maanden was het verschil tussen de acupunctuur- en standaardzorg groep bijna-significant.

Uit analyse van de resultaten bleek tevens dat patiënten die na 3 maanden een merkbare verbetering in klachten ervoeren, ook zeer waarschijnlijk na 12 maanden nog steeds profijt hebben van de acupunctuurbehandelingen.

Dit onderzoek bevestigt dat acupunctuur absoluut aan te raden is als aanvullende behandeling voor patiënten met prikkelbaredarmsyndroom.

Conclusies uit dit onderzoek:

  • Acupunctuur kan effectief PDS symptomen van patiënten die al langere tijd onder PDS lijden verminderen.
  • Het is aan te bevelen om acupunctuur in aanvulling op de reguliere zorg in te zetten.
  • 49% van de patiënten heeft dankzij aanvullende acupunctuurbehandelingen een merkbare vermindering van PDS klachten.
  • Het effect van aanvullende acupunctuurbehandelingen is niet tijdelijk of vluchtig: patiënten die baat hebben bij acupunctuur, ervaren na 9 à 12 maanden nog steeds vermindering in de klachten.

Lees verder

De redactie verschaft de informatie over de onderzochte werking van acupunctuur puur ter informatie.

Het is niet de bedoeling dat deze informatie gebruikt wordt ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Ga met gezondheidsklachten altijd eerst naar jouw huisarts.

Acupunctuurgids.nl heeft geen commercieel belang bij het verschaffen van deze informatie.
Ook op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.


Bron:
Acupuncture for irritable bowel syndrome: primary care based pragmatic randomised controlled trial
foto "Acupunctuur op buik" door Marnie Joyce


Vond je dit artikel interessant?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang informatie over acupunctuur & Chinese Geneeskunde

We respecteren jouw privacy en gebruiken jouw e-mailadres alleen om je informatie en updates te sturen. Afmelden kan op ieder moment.