Hoe kies ik de opleiding voor Chinese Geneeskunde die bij mij past?

De redactie van acupunctuurgids.nl wil je graag ondersteunen in het kiezen van de opleiding voor Chinese Geneeskunde die bij jou persoonlijk het beste past.

In dit artikel zullen we kort de aandachtspunten bespreken die een belangrijke rol spelen in de opleidingskeuze. We zullen je niet adviseren welke opleiding je moet kiezen (dit is én blijft persoonlijk), wel op welke punten je je goed moet laten informeren.

Accreditatie

Het belangrijkste criterium voor het kiezen van de juiste opleiding is de accreditatie door de juiste beroepsvereniging(en). Deze erkenning hangt nl. direct samen met de vergoeding door de zorgverzekeraars. Wil je na het afronden van jouw opleiding werkzaam zijn als Chinees geneeskundige, dan is deze vergoeding onmisbaar in het huidige financiële klimaat.

“Alternatieve zorg”, de term die de zorgverzekeraars hanteren voor de complementaire gezondheidszorg, kan vergoed worden in de aanvullende zorgverzekeringen. Praktisch alle zorgverzekeraars vergoeden op basis van de aansluiting van de therapeut bij een specifieke beroepsvereniging. Daarnaast maken sommige zorgverzekeraars in de vergoeding onderscheid tussen de behandeling door artsen en de behandeling door niet-artsen.

We kunnen dus concluderen dat aansluiting bij een gedegen beroepsvereniging van essentieel belang is.

Beroepsverenigingen voor Chinese Geneeskunde die door zorgverzekeraars erkend worden zijn (op alfabetische volgorde):

Iedere beroepsvereniging heeft één of meerdere beroepslicenties onder zich, hanteert andere toelatingscriteria en behartigt hierdoor de belangen van een specifieke groep. Het is belangrijk om een beroepsvereniging uit te kiezen die op één lijn zit met jouw eigen achtergrond.

De beroepsvereniging waar je je bij wilt aansluiten, bepaalt gedeeltelijk welke opleiding geschikt is. Laat je dus voorafgaand aan een definitieve inschrijving goed informeren over de erkenning van het opleidingstraject.

Let op! Naast de opleiding Chinese Geneeskunde is een westerse medische achtergrond verplicht voor aansluiting bij de beroepsverenigingen. Informeer bij de beroepsvereniging van jouw keuze welke westerse medische opleidingen erkend worden.

Studiebelasting

Het is uitermate belangrijk om een opleiding te kiezen die in jouw persoonlijke leven past. Een opleiding Chinese Geneeskunde vergt veel tijd en aandacht. Zoek daarom uit wat de studiebelasting (afgekort: SBU) is van de opleidingen waar jouw oog op is gevallen.

De totale SBU van een opleiding bestaat uit:

 1. Theorielessen
 2. Praktijklessen
 3. Stage-uren
 4. Uren thuisstudie: per aantal uren docentcontact (punt 1, 2, 3) staat een aantal thuisstudie-uren. Informeer bij de opleiding hoe deze verhouding per lestype ligt.

Maak niet de vergissing om de SBU te bagatelliseren! Het ontwikkelen van de kennis en kunde die noodzakelijk is om patiënten te behandelen kost daadwerkelijk veel tijd en aandacht.

Financiële belasting

Uiteraard is het belangrijk dat je de financiële lasten van een opleiding voor Chinese Geneeskunde kunt dragen. Maak voordat je je definitief inschrijft voor een opleiding een duidelijk financieel overzicht van de kosten. Neem hierin op:

 • Studiekosten voor de cursusjaren zelf
 • Inschrijvings- en/of administratiekosten
 • Aanschaf van de verplichte boeken
 • Reiskosten naar de lessen en stages
 • Eventuele overnachtingkosten
 • Kosten voor de stages
 • Kosten voor (her)examens
 • Kosten voor deelname aan studiereizen of extra bijscholingen gedurende de opleiding

Persoonlijke doelstelling

Ga na wat jouw persoonlijke doelstellingen zijn en of deze in lijn liggen met de geboden opleiding en het instituut dat deze opleiding verzorgt.

Onderstaande punten zijn hierbij van belang:

 • Studie-inhoud: 

  Is de inhoud van de opleiding in overeenstemming met jouw persoonlijke interesses en doelstellingen als (toekomstig) therapeut? Biedt de opleiding ruimte voor specialisaties die je interesseren? Sluit de opleiding aan op de juiste vervolgopleidingen waardoor je je verder kunt specialiseren in het vakgebied van jouw keuze?

  Verdiep ke sowieso in het rooster, de syllabi en de verplichte- en aanbevolen boekenlijst. Normaliter is deze informatie beschikbaar op open dagen en kun je het lesmateriaal dan inkijken. Mocht dit niet het geval zijn, vraag dan bij het instituut om de mogelijkheden om het lesmateriaal in te zien.

  De docenten die lesgeven aan de opleiding dragen bij aan de inhoud van de opleiding. Laat je goed informeren over de achtergrond en didactische vaardigheden van de docenten.

 • Missie en visie instituut:

  Verdiep je in de doelstellingen van het instituut en de wijze waarop zij deze doelstellingen waarmaakt. Denk hierbij aan de organisatie van post-graduate opleidingen en bij- en nascholingen, opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en positieve beeldvorming van de Chinese Geneeskunde en overige non-for-profit activiteiten.

 • Status instituut:

  Heeft het instituut een goede reputatie? Hoe ervaren studenten hun studie? Zijn alumni succesvol in hun eigen praktijk (goede resultaten leiden in principe door mond-op-mond-reclame tot een financieel gezonde praktijk) of zijn ze werkzaam bij gevestigde grotere praktijken voor Chinese Geneeskunde? Is het instituut ook geaccrediteerd door organisaties in het buitenland of werkt het instituut samen met prestigieuze organisaties in het buitenland? Let hierop ook op eventuele algemene onderwijsaccreditaties die het instituut kan hebben (NVAO, CRKBO)

Studievertraging?

Helaas verloopt niet iedere studie even vlekkeloos. Persoonlijke omstandigheden kunnen roet in het eten gooien of wellicht heb je op een bepaald punt moeite om ‘bij te blijven’ met de studie. Informeer daarom grondig voorafgaand aan officiële inschrijving over het protocol bij studievertraging.

Wat zijn bijv. de consequenties van onvoldoende studieresultaten, het missen van teveel lessen, het missen van belangrijke studie deadlines en het lopen van te weinig stage?

Overige zaken die van belang zijn

 • Examinering:

  Op welke moment vindt er examinering plaats? Is dit na iedere module, na ieder lesjaar? Op welke wijze worden de examens afgenomen? Wat zijn de consequenties van het halen van één of meerdere examens?

 • Scriptie:

  Is het schrijven van een scriptie onderdeel van de opleiding? Op welke wijze wordt de student begeleid in het maken van de scriptie? Zijn er duidelijke eindcriteria en randvoorwaarden gesteld aan het eindproduct?

 • Medezeggenschap:

  Heeft de student enige vorm van medezeggenschap in de opleiding? Denk hierbij aan klassenvertegenwoordigers die vergaderen beleggen en/of bijwonen of studentencommissies die een actieve bijdrage leveren aan de opleiding.

 • Feedback:

  Hoe wordt feedback met de student gecommuniceerd? Is er ruimte voor persoonlijke 1-op-1 begeleiding in de opleiding? Is er persoonlijk contact met een mentor of docent?

 • Studieniveau:

  Wat is het studieniveau van de opleiding? Wat is het verwachte studieniveau van jouw medestudenten? Sluit jouw persoonlijke achtergrond goed aan op dit studieniveau?

 • Vrijstellingen:

  Het kan zijn dat je al meerdere jaren werkzaam bent als therapeut in de complementaire gezondheidszorg en/of dat je al meerdere aanverwante opleidingen heeft gevolgd. jouw achtergrond in de complementaire gezondheidszorg kan resulteren in één of meerdere vrijstellingen. Informeer bij het opleidingsinstituut hierover.

Belangrijk advies!

Maak altijd persoonlijk kennis met de opleidingsinstituten waar jouw oog op gevallen is om zodoende de juiste keuze te maken. Dit kan vaak via open dagen, proeflessen of een kennismakingsgesprek. Je kunt uiteraard ook een studiegids aanvragen ter eerste kennismaking.

Vragen, opmerkingen of objectief advies nodig?

Of wellicht heb je een aanvulling op deze checklist die absoluut niet mag ontbreken?
Laat het ons weten: laat jouw reactie achter!

Vond je dit artikel interessant?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang informatie over acupunctuur & Chinese Geneeskunde

We respecteren jouw privacy en gebruiken jouw e-mailadres alleen om je informatie en updates te sturen. Afmelden kan op ieder moment.