Acupunctuur vermindert pijn en verbetert algeheel welbevinden bij longkankerpatiënten

Uit onderzoek blijkt dat acupunctuur de pijn bij longkankerpatiënten kan verlichten en het algeheel welbevinden kan verhogen. Dit onderzoek is uitgevoerd onder 33 longkankerpatiënten van het Peter Brojde Lung Cancer Centre (onderdeel van het Jewish General Hospital in Montreal, Canada).

Opzet onderzoek

Patiënten die deelnamen aan dit onderzoek kregen ten tijde van het onderzoek chemotherapie of radiotherapie (23 patiënten), hadden de tumor in zijn geheel chirurgisch laten verwijderen (10 patiënten) of kregen vanwege hun leeftijd de beste ondersteunende zorg (2 patiënten).

Aanvullend ontvingen alle patiënten 1-2 keer per week een acupunctuurbehandeling van 45 minuten en werden minimaal 4 keer gedurende het onderzoekstraject behandeld. Het gemiddelde aantal acupunctuurbehandelingen per patiënt was 7.

De hevigheid van de symptomen werd voor en na de acupunctuurbehandelingen gemeten met het Edmonton Symptom Assessment System (ESAS).

Edmonton Symptom Assessment System (ESAS)

Het Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) is een vragenlijst om de negen meest voorkomende symptomen die kankerpatiënten ervaren in kaart te brengen en te evalueren.
In kaart gebracht worden: pijn, vermoeidheid, misselijkheid, depressie, angst, slaperigheid, eetlust, algeheel welbevinden en kortademigheid.

Voor ieder symptoom wordt de hevigheid in kaart gebracht op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 betekent dat het symptoom afwezig is; bij 10 is de klacht op haar hevigst.

Download hier het Edmonton Symptom Assessment System (ESAS)

Resultaat onderzoek

  • Verbeteringen in pijn, eetlust, misselijkheid, onrust en algheel welbevinden werden gerapporteerd (deze verbeteringen waren statistisch significant).
  • 61% van de patiënten rapporteerden een verlichting van de pijn van 2 punten of meer op de ESAS schaal. 9% rapporteerde zelfs een pijnverlichting van 8 punten!
  • 33% van de patiënten rapporteerden een verbetering van 2 punten of meer in het algeheel welbevinden.
  • Er was een direct verband tussen de mate waarin het algeheel welbevinden verbeterde en het aantal acupunctuurbehandelingen: meer acupunctuurbehandelingen leidden tot meer verbetering in het algehele welbevinden.
  • Bij 6 of meer acupunctuurbehandelingen is de kans op verbetering in algeheel welbevinden bij longkankerpatiënten maar liefst 70%!

Conclusie

Uit dit onderzoek blijkt dat acupunctuur een effectieve aanpak kan zijn voor het verminderen van de symptomen van patiënten met longkanker, met name voor het verlichten van de pijn en het verhogen van het algeheel welbevinden.

Groter opgezette onderzoeken zijn nodig om deze bevindingen verder te bevestigen en om in kaart te brengen welke frequentie en duur van acupunctuurbehandelingen een maximaal effect heeft op het minimaliseren van de symptomen bij longkankerpatiënten.

Het is tevens nog onduidelijk op welk punt in het behandeltraject acupunctuur ingezet dient worden om het maximale effect te bereiken.

Disclaimer

Dit artikel is absoluut niet bedoeld om acupunctuur voor te stellen als alternatief op de reguliere kankerbehandeling, maar stelt acupunctuur voor als ondersteuning in het bestrijden van de klachten die longkankerpatiënten ervaren.

Bronvermelding:
The potential role for acupuncture in treating symptoms in patients with lung cancer: an observational longitudinal study
Curr Oncol. 2013 June; 20(3): 152–157.

Vond je dit artikel interessant?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang informatie over acupunctuur & Chinese Geneeskunde

We respecteren jouw privacy en gebruiken jouw e-mailadres alleen om je informatie en updates te sturen. Afmelden kan op ieder moment.