Acupunctuur effectieve behandeling voor chronische lage rugpijn

Uit recent Duits onderzoek blijkt dat acupunctuur positieve effecten heeft op patiënten met chronische lage rugpijn. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat acupunctuur een effectieve, goed te verdragen behandeling kan zijn zonder grote bijwerkingen.

De doelstelling van het onderzoek was om de effectiviteit te meten van acupunctuurbehandelingen die aanvullend werden gegeven aan patiënten die deelnamen aan een intramuraal revalidatieprogramma. Dit waren patiënten met chronische lage rugpijn.

Chronisch lage rugpijn: achtergrondinformatie
  1. Er is sprake van chronische lage rugpijn indien er langer dan 12 weken sprake is van lage rugpijn.
  2. Bij de overgrote meerderheid van patiënten die gebukt gaan onder chronisch lage rugpijn is geen duidelijk oorzaak aan te wijzen.
  3. De richtlijn voor huisartsen is om bij de patiënt aan te geven dat verdere behandeling gericht zal zijn op het omgaan met de klachten en accepteren van de huidige situatie, niet op het verdwijnen van pijn.
  4. In 2000 hadden 1.142.000 mannen en 1.227.400 vrouwen (totaal 2.369.400 Nederlanders) chronisch lage rugklachten. Dit komt neer op bijna 15% van de bevolking.

Opzet onderzoek

Deelnemende patiënten werden willekeurig verdeeld in 1 van 2 groepen (groep A en B), beide groepen namen delen aan een standaard revalidatieprogramma volgens Duitse richtlijnen. Patiënten in groep A kregen aanvullend twee keer per week een acupunctuurbehandeling, uitgevoerd door twee Chinese artsen met een opleiding in Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). Patiënten vulden vragenlijsten in aan het begin en aan het einde van het programma, en tevens 3 maanden daarna.

De vragenlijsten gingen over de levenskwaliteit (gezondheidsgerelateerd), socio-demografische en klinische data, houding tegenover TCG, pijn, en bijwerkingen.

Resultaat

In totaal werden de gegevens van 143 patiënten geanalyseerd:

  1. 89% van de patiënten wil dat TCG geïntegreerd wordt in het standaard intramurale revalidatieprogramma
  2. 83% is bereid om te betalen voor de TCG behandeling indien dit nodig zou zijn.
  3. Uit de vragenlijsten blijkt dat groep A in vergelijking met groep B een significante verbetering toonde op het gebied van fysiek functioneren, algemene gezondheid, vitaliteit en emotionele rol.
  4. De data betreffende de pijn waren tevens in groep A superieur ten opzichte van groep B. Specifiek pijn met zitten/staan, pijn bij het dragen van meer dan 10 kg en tintelingen in handen en voeten waren significant afgenomen bij de patiënten in groep A.

Er mag dus geconcludeerd worden dat acupunctuur absoluut een aan te bevelen behandeling is voor patiënten met chronische lage rugklachten.

Bronnen:
Effectiveness and Acceptance of Acupuncture in Patients with Chronic Low Back Pain: Results of a Prospective, Randomized, Controlled Trial.
Weiß J, Quante S, Xue F, Muche R, Reuss-Borst M.
The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2013 Jun 5

Richtlijnen beleid bij chronische lagerugpijn (>12 weken), Nederlands Huisartsengenootschap

Koes BW (Erasmus MC-huisartsgeneeskunde), Tulder MW van (VU-EMGO), Poos MJJC (RIVM). Hoe vaak komen nek- en rugklachten voor en hoeveel mensen sterven eraan? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, Nationaal Kompas VolksgezondheidGezondheid en ziekteZiekten en aandoeningenBewegingsstelsel en bindweefselNek- en rugklachten, 17 mei 2010.

Vond je dit artikel interessant?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang informatie over acupunctuur & Chinese Geneeskunde

We respecteren jouw privacy en gebruiken jouw e-mailadres alleen om je informatie en updates te sturen. Afmelden kan op ieder moment.