Electro-acupunctuur vermindert angst en hunkering bij heroïneverslaafden

Heroïneverslaving

Foto door Ramon Llorensi

Uit onderzoek onder 60 heroïneverslaafden blijkt dat electro-acupunctuur effectief de angst en hunkering naar heroïne kan verminderen.

Opzet onderzoek

De 60 patiënten werden willekeurig verdeeld in een electro-acupunctuur en een controle groep, met 30 patiënten in iedere groep.

Verslaafden in de electro-acupunctuur groep werden behandeld met electro-acupunctuur op de Hua Tuo Jia Ji acupunctuurpunten. De Hua Tuo Jia Ji zijn acupunctuurpunten op de rug ontdekt door de legendarisch arts Hua Tuo.
De patiënten ontvingen gedurende twee weken dagelijks een 20 minuten durende electro-acupunctuur behandeling.

Patiënten in de controle groep werden gedurende twee weken behandeld met methadon (3x10 mg per dag) en doxepin (3x 25 mg per dag).
Methadon wordt doorgaans verstrekt aan heroïnegebruikers om het heroïnegebruik te verminderen of geheel af te bouwen. Doxepine wordt voorgeschreven bij depressiviteit.
Het nadeel van het gebruik van medicatie bij het afkicken is dat er weer een nieuwe afhankelijkheid kan ontstaan.

De mate van angst werd dagelijks gemeten met de Zung Self-Rating Anxiety Scale (SAS) en de pijn met de Visual Analogue Scale (VAS).

Zung Self-Rating Anxiety Scale (SAS)

SAS is een lijst van 20 stellingen waarbij de patiënt iedere stelling met “zelden of nooit”, “soms”, “vaak” of “meestal of altijd” beantwoord.
Download Zung Self-Rating Anxiety Scale (Engels)

Visual Analogue Scale (VAS)

De VAS schaal is een meetinstrument om de pijn te beoordelen.

Resultaat

Na het behandeltraject waren de SAS en VAS scores van de patiënten die electro-acupunctuurbehandelingen hadden ontvangen significant lager dan de scores dan die van de controlegroep. Bij het afkicken van heroïne had electro-acupunctuur dus een beter klinisch effect dan het gebruik van methadon en doxepine.

Conclusie

Uit dit onderzoek blijkt dat electro-acupunctuur op de Hua Tuo Jia Ji acupunctuurpunten angst en hunkering naar heroïne tijdens het afkickproces effectief kan verminderen.


Bronvermelding: Effect of electroacupuncture on anxiety and craving in heroin addicts during detoxification
Jing-ping Mu, Li Liu, Heng Liao, Huan-gan Wu, Ping Xu
Journal of Acupuncture and Tuina Science
August 2013, Volume 11, Issue 4, pp 244-247

Vond je dit artikel interessant?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang informatie over acupunctuur & Chinese Geneeskunde

We respecteren jouw privacy en gebruiken jouw e-mailadres alleen om je informatie en updates te sturen. Afmelden kan op ieder moment.