Qi Gong verlaagt hoge bloeddruk

Een optimale bloeddruk

Hoge bloeddruk: symptomen, gevolgen en behandeling

Uit cijfers van het CBS blijkt dat een te hoge bloeddruk of hypertensie voorkomt bij 12% van de Nederlanders.

De oorzaak van hoge bloeddruk is in 90-95% van de gevallen niet bekend. Ouderen hebben vaker last van een hoge bloeddruk.

Hypertensie: de “silent killer”

Een verhoogde bloeddruk treedt meestal op zonder symptomen: uit recent onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de personen met een te hoge bloeddruk dit niet weten. Sommige personen met beginnende hypertensie hebben last van hoofdpijn, met name in het achterhoofd, die 's ochtends optreedt. Duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd en tinnitus (oorsuizen) komen ook voor.

Verhoogd risico cardiovasculaire aandoeningen

Hoge bloeddruk verhoogt het risico op cardiovasculaire aandoeningen. Des te hoger de bloeddruk, des te hoger is de kans op een hartaanval, beroerte, hartfalen en nieraandoeningen. Het is daarom belangrijk om een verhoogde bloeddruk te verlagen.

Behandeling

De standaardbehandeling voor hoge bloeddruk is aanpassing in de levensstijl (stoppen met roken, meer bewegen, gezond eten, beperkt gebruik alcohol, optimaal gewicht bereiken, stress vermijden) en eventueel medicatie.

Hoge bloeddruk: de cijfers
  • 12% van de Nederlanders heeft een hoge bloeddruk
  • Mannen hebben een hogere bloeddruk dan vrouwen
  • Zeven van de tien 70-79-jarigen heeft een verhoogde bloeddruk
  • Hypertensie veroorzaakt bijna 8% van totale ziektelast in Nederland
  • Wereldwijd is hypertensie verantwoordelijk voor de helft van het aantal gevallen van coronaire hartziekten en beroertes
  • Uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijkt dat zo'n 16% van de gevallen van hypertensie alcoholgerelateerd is
  • 1 op de 5 mensen met hoge bloeddruk heeft blijvende (chronische) nierschade
  • Van alle sterfte aan beroerte is 32% veroorzaakt door hypertensie
Percentage personen met hypertensie
Percentage personen met hypertensie

Percentage personen met hypertensie (≥ 140/90 en/of bloeddrukverlagende medicatie)
Bronnen: Nederland de Maat Genomen 2009-2010, 30- tot 70-jarigen (Blokstra et al., 2011) en LASA (2008-2009, 60- tot 100-jarigen).


Onderzoek effect Qi Gong op hoge bloeddruk

Uit onderzoek naar het effect van Qi Gong op verhoogde bloeddruk blijkt dat Qi Gong effectief is in het verlagen van de bloeddruk. Dit onderzoek werd uitgevoerd onder veertig patiënten met prehypertensie of milde hypertensie.

Qi Gong is onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) en bestaat uit bewegingsoefeningen gericht op algehele gezondheidsbevordering. Bij Qi Gong oefeningen zijn drie aspecten van belang: de beweging zelf, de ademhalingstechniek en mentale focus.


Classificatie bloeddruk bij volwassenen
classificatie hypertensiesyst. mmHg (bovendruk) diast. mmHg (onderdruk)
normaal< 120en< 80
voorstadium (prehypertensie)120-139of80-89
stadium 1 (milde hypertensie)140-159of90-99
stadium 2≥ 160of≥ 100

Opzet onderzoek

Veertig patiënten met prehypertensie of milde hypertensie namen deel aan dit onderzoek. De patiënten werden willekeurig verdeeld in een Qi Gong groep en een controlegroep.

Deelnemers in de Qi Gong groep deden 5 keer per week oefeningen gedurende 8 weken; deelnemers in de controlegroep hielden dezelfde levensstijl, inclusief dieet en beweging. Het gebruik van bloeddrukverlagende middelen was niet toegestaan gedurende dit onderzoek.

De belangrijkste uitslag was het verschil in bloeddruk. Secundair werden tevens de gezondheidstoestand en veranderingen in hormoonniveaus gemeten.

Resultaat

Deelnemers in de Qi Gong groep hadden een significante verlaging in systolische en diastolische bloeddruk ten op zichte van de beginwaarden en in vergelijking met de controlegroep. In de controlegroep was geen significante verandering in de bloeddruk.

Ook de gezondheidsstatus (gemeten met de MYMOP2 vragenlijst) van deelnemers in de Qi Gong groep toonde een significante verbetering in vergelijking met de controlegroep.

MYMOP2 vragenlijst

De MYMOP2 vragenlijst meet de aspecten die de patiënt het belangrijkst acht: de patiënt kiest 1 of 2 symptomen waar hij hulp voor nodig heeft en die voor hem het belangrijkst zijn. Daarnaast kiest de patiënt ook een activiteit in het dagelijks leven die door deze symptomen gehinderd is of onmogelijk is geworden. De patiënt geeft deze aspecten en het algeheel welbevinden een score.

Bij het follow-up consult worden dezelfde symptomen, activiteit en het algeheel welbevinden weer beoordeeld door de patiënt.

De MYMOP2 vragenlijst wordt gebruikt in zowel grootschalige als kleinere studies.

Er was geen significant verschil in hormoonniveaus tussen de twee onderzoeksgroepen.

Conclusie

Qi Gong heeft een positief effect op de bloeddruk en de gezondheidstoestand van patiënten met prehypertensie en milde hypertensie.


Bronvermelding:
A randomized controlled trial for the use of qigong in the treatment of pre and mild essential hypertension
Nationaal Kompas Volksgezondheid > Bloeddruk
Uncontrolled hypertension is common, but untreated, worldwide
CBS: Ruim 10 procent Nederlanders heeft hoge bloeddruk of migraine
Nierstichting: hoge bloeddruk en nierschade
NCBI: The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure.
University of Bristol: MYMOP

Vond je dit artikel interessant?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang informatie over acupunctuur & Chinese Geneeskunde

We respecteren jouw privacy en gebruiken jouw e-mailadres alleen om je informatie en updates te sturen. Afmelden kan op ieder moment.